fbpx

Watter tweemaal IAD Winnaar

20 januari 2010

Watter is twee keer in de prijzen gevallen met het Innovatief Aktieprogramma Drenthe.

De provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland hebben de afgelopen jaren € 6 miljoen beschikbaar gesteld om ondernemers te stimuleren vernieuwende activiteiten te ontwikkelen. Innovatie versterkt de concurrentiepositie van het Drentse bedrijfsleven en bevordert daarmee de economische groei.

Dit project is medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Drenthe, Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010.

Het jury oordeel spreekt dan ook voor zich:

1e Projectvoorstel
De PBc is van mening dat dit bijzonder innovatieve project een potentieel baanbrekend project is. Het is een eerste nieuwe en risicovolle oplossing met inzet van sensortechnologie. Het betreft een nieuw systeem, dat aan strenge eisen zal moeten voldoen. De milieutechnische vooruitgang is groot. De toepassing leent zich ook voor derde wereld landen.

2e Projectvoorstel
De PBc is van mening dat hier sprake is van een mooi voorbeeld van de kringloopgedachte (cradle to cradle) waarbij reststof als grondstof voor het maken van zeep wordt benut. Het is een bijzonder innovatieve aanvulling die gebruikt kan worden in ontwikkelingslanden. Het projectvoorstel is innovatief, risicovol, ambitieus en duurzaam.