fbpx

Kvægavl

God hygiejne er sammen med foder og ventilation grundlaget for et sundt miljø. Et sundt miljø fører til sunde kvæg. Kvægs sundhed har en direkte indflydelse på forretningsmæssige resultater: en lavere foderkonvertering, forbedret vækst og mindre brug af antibiotika. God dyresundhed betyder automatisk et højere produktionsniveau.

Bæredygtig virksomhedshygiejne

Formaldehyd, hydrogenperoxid og klordioxid anvendes ofte når det drejer sig om virksomhedens hygiejne og et sundt miljø. Overraskende nok er disse traditionelle midler ikke altid så sikre for kvæget. Watter bekæmper effektivt udslip af smitsomme sygdomme gennem bæredygtig desinfektion af stalde og overflader.

Drikkevandskvalitet

Der er et stort fokus på foder i kvægavl. Der er mindre opmærksomhed på sundt drikkevand. Vandtrug er næsten altid mikrobiologisk forurenet med salmonella, E. coli eller Legionella. Ved at desinficere vandtankene og vandstrømmen med Nontox, forbedres drikkevandets kvalitet og dermed dyresundheden.

Er du interesseret i Watter? Så lav en aftale til en introduktion uden forpligtelser.