fbpx

10 feiten over water bij melkvee

2 maart 2018

10 feiten over water

Van voer weten we tot de gram nauwkeurig wat erin zit, wat weten we eigenlijk over water? Hier vindt u 10 feiten over water: over kwaliteit, meten, reinigen en  productieverhoging. Wilt u aan de slag? Overtuig uzelf en maak een afspraak voor een vrijblijvende wateranalyse op uw bedrijf.

 


1. Goed water, meer melk

Uit onderzoek blijkt dat de melkgift
tot 3 kilo per dag kan dalen als het
water is vervuild met bacteriën.
Logisch, want de koe drinkt graag
water waar ze niet ziek van wordt
en melk bestaat voor 87% uit water.
Bij veel bedrijven valt er in de drinkbak
nog verbetering te behalen. Een goede
aanpak van de waterkwaliteit is goed
voor de dieren én de portemonnee.

2. Leiding- of bronwater?

De keuze voor bronwater is vaak een
financiële, maar hoe rendabel is die? De
besparing wordt vaak teniet gedaan door
een teveel aan ijzer, mangaan of methaan
en de benodigde aanschaf van een
ontijzeraar, beluchter, etc.
Belangrijk is dat niet de oorsprong van het
water, maar de kwaliteit in de drinkbak
bepalend is. De waterkwaliteit verslechtert
snel in de stal. Oók bij leidingwater.

 


3. ‘Lekker’ water

Koeien weten goed waar in de stal
lekker water te halen is. De kwaliteit
van het water wordt bepaald door de
chemie en microbiologie en dit kan
ook een weerslag hebben op de smaak.
Veehouders hebben vaak een ontijzeraar
of ontharder voor de chemische kwaliteit,
maar doen niets aan de microbiologie.
Deze ontstaat ook pas na de bron: in de
leidingen en de drinkbak. Het verwijderen
van biofilm, algen en slijm uit de drinkbak
verbetert de smakelijkheid van het water.

4. Is helder ook schoon?

Bacteriën zijn niet te zien met het blote
oog. Helder water is dus niet per sé
schoon. Door een watermonster te
nemen in de drinkbak worden gemeten
weet je wat de koe écht drinkt.
Groei van kiemen gebeurt in elke stal:
buffervaten, PVC- of tyleenleidingen en
voerresten dragen daaraan bij. Dit
betekent niet dat vervuiling zoals biofilm
erbij hoort. Met de juiste aanpak kun je
ervoor zorgen dat het water in de
drinkbak kiemvrij wordt en blijft.

 


5. 100 liter per dag!

Melkgevende koeien
drinken wel 100 liter per
dag. Bij warm weer en
een goede productie kan
dit oplopen tot 150 liter!

6. Mastitisdruk

Mastitis kent meerdere
oorzaken, vervuild water
draagt daar zeker aan bij.
Schoon water verlaagt de
infectiedruk in de stal en
helpt mastitis voorkomen.

7. Veilige reiniging

Chemische middelen zijn
niet altijd veilig voor mens
en dier en pakken biofilm
niet goed aan. Er bestaan
al effectievere systemen
zonder chemicaliën.

 


8. Juist meten

Een meting bij de bron
zegt niets over het water
dat de koeien drinken.
Meet daarom áltijd uit
de drinkbak.

9. Weidegang

Slootwater wordt vaak
gebruikt tijdens de
weidegang. Zorg voor
een goede doorstroming,
zodat het water niet te
lang stil staat in de zon.

10. Bekende bacteriën

Ziekteverwekkers die in
het water kunnen zitten
zijn onder meer E. coli,
Salmonella en Klebsiella.