De zin en onzin van zuur op het water

18 januari 2018

Zuren zijn effectief tegen bacteriën als Salmonella en E.coli en verbeteren de spijsvertering. Tegelijkertijd groeien schimmels en gisten juist goed in zure omgevingen, wat nadelig is voor gezondheid en voerbenutting. Wat doet zuur met de kwaliteit van het water?

Zuur en bacteriën

Veel bacteriën, waaronder Salmonella en E. coli groeien het best in een neutrale omgeving (pH 7) en minder snel bij andere pH waardes. Pas bij een echt lage (of hoge) pH kan zo’n bacterie helemaal niet meer groeien. Om zo’n bacterie effectief uit te schakelen is een pH nodig van 3,8. Anders werkt het averechts, beaamt ook Dick Pannekoek van Selko.

Een foute aanname is echter dat onder een bepaalde waarde niets groeit. Bij nagenoeg elke pH is wel een bacterie te vinden die daar ideaal groeit. Zo gedijen zuurminnende bacteriën als Streptococcen juist goed bij een pH rond de 3,8, net als bijvoorbeeld andere organismen als schimmels en gisten! Bij gebruik van zuren komt het totale aantal bacteriën na verloop van tijd dan ook terug op hetzelfde niveau, zegt ook de GD.

Kosten

Voor een goede toepassing dient er 1-2 liter zuur per kuub water gebruikt te worden. Zuur kost zo’n €83,35 per 25 liter. Per jaar zijn de kosten dan €10,945,- voor een bedrijf van 500 zeugen en €13,380,- voor een bedrijf met 2.000 vleesvarkens. Dat moet ook terugverdiend worden. Bij een biggenprijs van €50,- zal de productiviteit met 0.5 big per zeug omhoog moeten om quitte te draaien, extra kosten voor de verzorging van de biggen buiten beschouwing gelaten. Uitgaande van €75,- voerkosten per vleesvarken of €90,- per uitgevallen varken geldt in de vleesvarkenshouderij dat de voerconversie met 0.1 of de uitval met 2% moet dalen om uit te kunnen.

Conclusie

Zuren zijn effectief in de bestrijding van neutrale bacteriën als Salmonella en E. coli, maar veroorzaken een kweekbodem voor Streptococcen en schimmels. Het aanzuren van het water verbetert de kwaliteit dus niet. De kosten die zijn gemoeid met het aanzuren van het water zijn bovendien relatief hoog.